Zimný štadión: Cenník

Cenník

Prenájom ľadovej plochy:
Cena za 1 hodinu prenájmu ľadovej plochy = 110.-€/hodinu
Cena za 1 hodinu prenájmu ľadovej plochy = 70,- €/hodinu v dňoch pondelok až piatok (okrem sviatkov) do 15,00 hod. (od 1. septembra do 31. marca)

Verejné korčuľovanie:
Cena za verejné korčuľovanie – dospelí = 1,50 €/1,15 hodinu
Cena za verejné korčuľovanie – deti = 1,- €/1,15 hodinu
Cena za verejné korčuľovanie – deti do 6 rokov s doprovodom = 1,50 €/1,15 hodinu

Prenájom nebytových priestorov
Cena za 1 m2 nebytového priestoru = 47,- €/m2/rok
K cene sa účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov SR. Cena sa môže upravovať v závislosti od vývoja inflačného koeficientu.

Cena za prenájom nezahŕňa náklady na energie, t.j. elektrická energia, teplo na ÚK a TÚV, vodné a stočné, dažďová voda, ktoré sú stanovené podľa rozlohy prenajatej podlahovej plochy a podľa skutočne nameranej spotreby energií.

Prenájom parkovacích plôch pred zimných štadiónom
Cena za 1 hodinu parkovania autobusov a nákladných vozidiel = 2,- €/1 hodinu
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.