Záhradnícke služby – úvod

Záhradnícke služby – úvod

Stredisko záhradníckych služieb obhospodaruje mestské trávnaté plochy o celkovej výmere 1 808 642 m2 . Trávnaté plochy tvoria najmä sídlisková a reprezentačná zeleň. Sídlisková zeleň sa skladá s mestských častí – Kopanice, Necpaly, Nové mesto, Zapotôčky, Píly – staré sídlisko, Mládež, Stred, Žabník, Čierne mesto, Dlhá ulica a Prednádražie. Reprezentačná zeleň sa nachádza v centre mesta. Tvoria ju pozemky o výmere 49 880 m2 a tvoria ju Ul. M. R. Štefánika, Bojnická cesta, Mierové námestie, Ul. T. Vansovej, Hviezdoslavova ul., Ul. A. Hlinku – 90 b.j., OÚNZ zubné, Ul. Matice slovenskej, Ul. Matice slovenskej, Rozvoj, Poisťovňa, Námestie slobody, Vysoká škola, Okresný úrad – fontána, Park Mládeže a Pribinovo námestie.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.