Verejné osvetlenie: Cenník

Cenník

Prenájom stĺpov verejného osvetlenia:
Cena za prenájom 1 stĺpa verejného osvetlenia = 5,- €/mesiac
K cene sa účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov SR.

Prenájom vysokozdvižných hydraulických plošín MP13-1:
Cena za 1 hodinu prenájmu plošiny = 20,- €
Cena za 1 km = 0,70 €
K cenám sa účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov SR.

Trasovanie a lokalizácia sietí verejného osvetlenia lokačnou sadou RD4000TL:
Cena za 1 hodinu trasovania a lokalizácie sietí VO = 20 €
K cene sa účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov SR.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.