Verejné osvetlenie: Ponuka služieb

Ponuka služieb

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. ponúka záujemcom nasledovné služby:
  • poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamných tabúľ, plagátovacích plôch, optických káblov a i.
  • prenájom vysokozdvižných hydraulických plošín AVIA MP13-1
  • trasovanie vedeni verejného osvetlenia a lokalizácia porúch zemných káblových vedení lokačnou sadou RD4000TL
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.