Verejné osvetlenie: Zelená linka

Zelená linka

V súvislosti so zabezpečením správy a prevádzky verejného osvetlenia bola zriadená tzv. „Zelená linka“ – telefónna linka s 24 hodinovým záznamom. Na tejto linke môžu občania mesta Prievidza zanechať svoje odkazy a pripomienky k fungovaniu jednotlivých svetlených bodov na území mesta Prievidza.

Telefónne číslo na „Zelenú linku“ spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. je 046/542 46 95, email: info@unipa.sk
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.