Verejné osvetlenie: Verejné osvetlenie - Úvod

Verejné osvetlenie - Úvod

Verejné osvetlenie - ÚvodSpoločnosť UNIPA, spol. s r.o. spravuje na území mesta Prievidza viac ako 3 450 svetelných bodov.

Zabezpečuje:
  • prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
  • odstraňovanie zistených závad a porúch na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii
  • vianočnú a inú príležitostnú (slávnostnú) výzdobu mesta
  • prípojky rozvodov el. energie na kultúrne, športové a iné akcie poriadané mestom Prievidza alebo inými osobami, ako aj zabezpečenie osvetlenia prevádzkových priestorov týchto akcií
  • osvetľovanie kultúrnych pamiatok a význačných objektov na území mesta Prievidza.
  • reguláciu spotreby el. energie v rámci stanovenej intenzity.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.