Strelnica: Strelnica - Úvod

Strelnica - Úvod

Strelnica - ÚvodAreál strelnice je vybudovaný na pozemku parc. č. 1968, juhovýchodne od mesta Nováky v zalesnenej časti, kde nie je bytová ani priemyselná výstavba.

Tvar strelnice je obdĺžnik s rozmermi 60 x 20 m. K strelnici sú dve možnosti prístupu:
  1. poľná cesta, tzv. technologická, prichádza napravo od strelišťa a je ukončená jednoduchou rampou
  2. prístupový chodník pre peších, ktorý ústí do priestoru strelnice na strelište. Parkovisko pre motorové vozidlá sa nachádza asi 70 m za strelnicou a od samotnej strelnice je oddelené zalesneným priestorom.
Strelište je z vlnitého plechu s prednými výklopnými dverami. Výklopné dvere slúžia na zatienenie slnka pre strelcov a ako vodorovná clona na záchyt striel, ktoré by pri výstrele smerovali nad dopadový val. Podlaha strelišťa je betónová s asfaltovým poterom, protišmyková a zabezpečuje bezpečnú chôdzu a postoj pri streľbe aj v čase dažďa.

Ochranné valy
Po ľavej strane od strelišťa smerom k dopadišťu sa nachádza ochranný val, ktorý je prevýšený cca 3-4 m nad úroveň strelnice.
Po pravej strane od strelišťa od dopadového valu asi 25 m smerom ku strelišťu sa nachádza ochranný val, ktorý smerom ku strelišťu klesá.

Dopadište je tvorené dopadovým valom, ktorý je vysoký cca 6-7 m nad úrovňou strelnice a do výšky 3 m je spevnený železničnými podvalmi z dubového dreva.

Strelnica slúži na strelecký výcvik príslušníkov Mestskej polície v Prievidzi, na nácvik streľby z krátkych guľových zbraní v rôznych situáciách a pozíciách, na tréning praktickej streľby a na nácvik mierenej streľby z pevného stanovišťa na terč na vzdialenosť 25 m.

Strelnicu je možné využívať tiež na prenájom pre verejnosť za odborného dozoru správcu strelnice, alebo inej odborne spôsobilej osoby a aj na organizovanie menších súťaží v praktickej a mierenej streľbe. Využiť ju môžu aj členovia Slovenského poľovníckeho zväzu na cvičné streľby z dlhých malokalibrových zbraní na poľovnícke terče alebo na terče s kruhmi a členovia klubu westernovej streľby, ktorí používajú perkusne a historické zbrane a ich funkčné repliky.

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza zabezpečuje:
  • kosenie areálu
  • údržba krovín a drevín (areál a prístupová cesta)
  • údržba prístupovej komunikácie od miesta určeného na parkovanie až po strelište
  • údržba objektov strelnice
  • údržba materiálno-technických prostriedkov.
Mestská polícia rozhoduje o využití strelnice a to nasledovne:
  • rozhoduje o použití a využívaní strelnice MsP alebo tretími osobami
  • organizuje streľby a preteky
  • zabezpečuje na čas využívania strelnice správcu strelnice (osobu zodpovednú za bezpečnosť pri manipulácii so zbraňami a strelivom a pri ich skladovaní v zmysle § 50 zákona č. 190/2003 Z.z.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.