O nás: Identifikačné údaje

Identifikačné údaje

UNIPA, spol. s r.o.
Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka č. 2223/R
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.