O nás: Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Profil spoločnostiObchodná spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza spravuje majetok mesta a je správcom a prevádzkovateľom:
 • verejného osvetlenia
 • cestnej svetelnej signalizácie
 • zimného štadióna
 • futbalového štadióna
 • krytej plavárne
 • športového areálu pri I. ZŠ S. Chalúpku
 • strelnice v k. ú. Nováky.
Spoločnosť prenajíma:
 • parkovacie plochy na Dlhej ulici, Ul. A. Hlinku a Ul. T. Vansovej v Prievidzi
 • nebytové priestory v objektoch zimného a futbalového štadióna a krytej plavárni.
Ďalšie činnosti spoločnosti:
 • správa digitálnej a technickej mapy mesta Prievidza
 • poskytovanie mobilnej ľadovej plochy
 • poskytovanie mobilného futbalového ihriska
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.