Krytá plaváreň: Cenník

Cenník

Stiahnite si aktuálny cenník krytej plavárne v Prievidzi vo formáte PDF: Prenájom nebytových priestorov
Cena za 1 m2 nebytového priestoru = 47,- €/m2/rok
K cene sa účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov SR. Cena sa môže upravovať v závislosti od vývoja inflačného koeficientu.
Cena za prenájom nezahŕňa náklady na energie, t.j. elektrická energia, teplo na ÚK a TÚV, vodné a stočné, dažďová voda, ktoré sú stanovené podľa rozlohy prenajatej podlahovej plochy a podľa skutočne nameranej spotreby energií.

Prenájom telocvične
Cena za 1 hodinu prenájmu = 10,- €
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.