Krytá plaváreň: Krytá plaváreň - Úvod

Krytá plaváreň - Úvod

Krytá plaváreň - ÚvodAreál krytej plavárne sa nachádza v športovo-obchodnej zóne mesta, v mestskom obvode č. II, na sídlisku Píly, v blízkosti zimného štadióna, športovej haly a plážového kúpaliska.

Hlavnou náplňou činnosti je poskytovať priestory krytej plavárne:
  • pre verejnosť v zmysle otváracích hodín
  • na zabezpečenie tréningovej činnosti plaveckých športových tried
  • na organizovanie základného plaveckého výcviku pre žiakov materských a základných škôl
  • na zabezpečenie činností mestského plaveckého klubu
  • na organizovanie športových podujatí
  • na poskytovanie iných služieb súvisiacich a podporujúcich účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu, kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti.
Parametre bazéna:

Rozmery: 25 x 12 m
Počet dráh: 6
Hĺbka vody: 1,2 – 1,8 m
Priemerná hĺbka: 1,55 m
Vodná plocha: 300 m2
Objem vody: 465 m3

Na prízemí vedľa pokladne môžu návštevníci využiť ponuku bufetu s občerstvením. Na I. poschodí sa nachádza telocvičňa o rozmeroch 100 m2 so šatňami, sprchami a sociálnym zariadením.

Krytá plaváreň je využívaná počas celého roka, t.j. približne 5 200 hodín/ročne. Každý prvý pondelok v mesiaci je krytá plaváreň uzatvorená v dôsledku zabezpečenia čistenia bazénu, bazénovej haly a ostatných priestorov, tzv. sanitárny deň. Dvakrát ročne sa realizuje vypustenie bazéna a rozsiahla hygiena a údržba celého areálu. Jedenkrát ročne je krytá plaváreň uzatvorená na 1 týždeň v dôsledku povinnej odstávky prevádzky v dôsledku prerušenia dodávky tepelnej energie.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.