Futbalový štadión: Futbalový štadión - Úvod

Futbalový štadión - Úvod

Futbalový štadión - ÚvodAreál futbalového štadióna sa nachádza v blízkosti centra mesta, v mestskom obvode č. I., na sídlisku Žabník.

Činnosť futbalového štadióna je zameraná na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu, zvlášť mládežníckeho športu v meste. Hlavnou náplňou prevádzky futbalového štadióna je zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť futbalového klubu, údržba celého areálu futbalového štadióna a údržba a príprava trávnatých plôch – hlavné trávnaté ihrisko, pomocné trávnaté ihrisko, ihrisko v mestskej časti Veľká Lehôtka, ihrisko pri Strednej odbornej škole stavebnej na Ul. T. Vansovej.

Rozmery hlavného trávnatého ihriska: 150 x 68 m
Rozmery pomocného trávnatého ihriska: 91 x 60 m
Kapacita hľadiska futbalového štadióna je 2 500 miest na sedenie a 5 000 miest na státie.
V prevádzkovej budove futbalového štadióna sa nachádza rehabilitačná časť so saunou, masérskou a oddychovou miestnosťou a dvomi masážnymi bazénmi.

Na tréningy, futbalové zápasy, ľahkoatletické preteky, športové súťaže a podujatia je možné využiť aj športový areál pri I. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi. V športovom areáli sú k dispozícii:
  1. atletický štadión – trávnaté ihrisko 95 x 56 m, atletická dráha so škvárovým povrchom, 2 doskočiská s rozbežiskom pre skok do diaľky, odhodové a rozbehové sektory pre hod oštepom, kriketovou loptičkou, granátom, odhodový kruh pre hod kladivom a guľou, rozbežisko a doskočisko pre skok do výšky, prekážková jama
  2. účelová budova so šatňami a sociálnym zariadením
Trávnaté plochy sú využívaní približne 8-9 mesiacov počas roka, t.j. 1 800 hodín ročne. V prevažnej miere sú ihriská využívané na tréningovú a zápasovú činnosť futbalového klubu.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.