DTM: DTM - Úvod

DTM - Úvod

Digitálna technická mapa mesta Prievidza (ďalej len „DTM“) je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí, ktorá slúži ako mapová podpora pri územných konaniach a rozhodnutiach, pri záberoch verejných priestranstiev, pri rôznych povoľovacích procesoch, ako vizualizačná podpora pri procesnom riadení a spracovaní agendy.

DTM je spracovaná podľa schváleného metodického a technologického postupu, ako záväznej normy pre celé územie Prievidze.

Údaje DTM sa poskytujú formou užívateľských výstupov. Obsahom užívateľských výstupov sú údaje o objektoch a inžinierskych sieťach na zadanom území. Užívateľ určuje výber objektov, výber údajov o týchto objektoch a vymedzuje príslušnú časť územia.
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.