Oznamy

Prevádzka mestských športovísk v období vianočných sviatkov
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami bude obmedzená prevádzka prievidzských športovísk. Špeciálne otváracie hodiny ...
Zverejnené: 17.12.2013
UNIPA mení názov, vznikajú Technické služby
Mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., končí, v novom roku sa mení na Technické služby ...
Zverejnené: 11.12.2013
Parkovanie v čase vianočných sviatkov
Parkovanie počas Vianoc bude na parkoviskách na uliciach A. Hlinku a Dlhá zadarmo. Po 16.00 ...
Zverejnené: 11.12.2013
Klzisko bude na námestí aj túto zimu
V piatok 13. novembra spoločne s vianočnými trhmi bude v prípade priaznivých klimatických podmienok spustená ...
Zverejnené: 11.12.2013
Prievidza s prekvapením. Osvetlila kostoly
Od 5.decembra sa môžu Prievidžania tešiť z osvetlenia najvýznamnejších pamiatok mesta. Podnetom k realizácii ...
Zverejnené: 11.12.2013

Oznam zo skupiny:

Prievidza končí s obmedzovaním prevádzky verejného osvetlenia

Prievidza tri roky obmedzovala prevádzku verejného osvetlenia z dôvodu šetrenia. Vďaka realizácii projektu energetickej optimalizácie verejného osvetlenia, ktorý bol v týchto dňoch odovzdaný do užívania, už tieto obmedzenia nie sú potrebné. Práve naopak, počet svetelných bodov v meste, aj doba svietenia, sa zvýšili. Mnohé mestá a obce pristúpili v uplynulých rokoch k obmedzeniu prevádzky verejného osvetlenia na svojom území. Týmto spôsobom riešili jednak zníženie nákladov na energeticky náročnú prevádzku zastaraných systémov, ale v mnohých prípadoch aj poruchovosť, či dokonca nefunkčnosť niektorých ich častí. Táto situácia je dôsledkom dlhodobého nedostatku financií na údržbu a priebežnú obnovu verejného osvetlenia, čím sa kumuloval investičný dlh na svetelnom systéme, často krát ústiaci do vyššie uvedených nežiaducich opatrení. Vzniknutý investičný dlh bol príčinou obmedzenia prevádzky verejného osvetlenia aj v Prievidzi. Už v roku 2010 bola z dôvodu úspor vypnutá časť verejného osvetlenia v meste (približne 500 ks) a výrazne obmedzená bola aj doba prevádzky zostávajúcich. V niektorých mestských častiach bolo dokonca v noci verejné osvetlenie vypínané úplne. Táto situácia bola pre mesto neprijateľná, no na druhej strane jeho finančná situácia a potreba konsolidácie rozpočtu neumožňovala vyčleniť prostriedky potrebné na modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejného osvetlenia. Z týchto dôvodov správca verejného osvetlenia - mestská obchodná spoločnosť UNIPA, navrhla riešiť nepriaznivý stav na Slovensku ojedinelým spôsobom - systémom EPC – (energy performance contracting, viac na www.sluzby-epc.cz). Základným princípom EPC je splácanie realizovaného projektu energetickej optimalizácie až z preukázateľne dosiahnutých úspor nákladov na energie. Realizáciu projektu energetických úspor a jej financovanie na seba preberá špecializovaná firma energetických slu-žieb (ESCO – Energy Service Company). Mimoriadne výhodné pre mesto je to, že dodávateľ zabezpečuje aj financovanie, preto táto investícia nezaťažuje jeho rozpočet. Projekt je následne splácaný až z preukázateľne dosiahnutých úspor elektrickej energie. Zároveň tak na seba dodávateľ preberá aj zodpovednosť za účinnosť systému, teda dosiahnutie deklarovaných úspor. Ak úspory dosahované nie sú, nie je z čoho splácať investíciu. Toto riziko nesie dodávateľ. Pri realizácii projektu mesto Prievidza nevstúpilo do žiadnych iných komplikovaných a často krát nevýhodných obchodných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kupovanie akcii dodávateľa, prenesenie prevádzky verejného osvetlenia na dodávateľa a podobne. Prievidza je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá EPC, ako mimoriadne výhodný spôsob modernizácie a financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia použila. Súčasťou projektu bola výmena takmer polovice ( 1800 ks) z inštalovaných svietidiel a elektrických rozvádzačov a inštalovaných bolo 33 ks amplitúdových regulátorov napätia. Celková cena diela je 994.000 €. Samotná realizácia diela b bola zabezpečovaná v šty-roch etapách počas 4 mesiacov. Po realizácii došlo k zníženiu celkového inštalovaného výkonu verejného osvetlenia o 154kW a jeho následnou reguláciou bude ročná úspora elektrickej energie vo výške približne 1 milión kWh/rok, čo predstavuje sumu približne 160 tisíc €. Práve táto suma bude použitá na splácanie realizovaného diela a po jeho splatení by v ďalšom období mala slúžiť na postupnú obnovu ostatných častí sústavy verejného osvetlenia, priamo neovplyvňujúce spotrebu energie, pretože neboli súčasťou projektu (stožiare, káblové vedenia...) „Rekonštrukcia verejného osvetlenia je ďalším odvážnym krokom k modernizácii nášho mesta a vedie k zlepšeniu života našich obyvateľov. Práve poruchy a neustále výpadky na verejnom osvetlení vnímame ako jeden z veľkých problémov, ktorý sa mohol riešiť už pred niekoľkými rokmi. Som rada, že nám sa modernizácia osvetlenia podarila. Som rada, že v súčasnosti rozširujeme verejné osvetlenie do doteraz neosvetlených lokalít ako sú Kúty a Vápenická cesta,“ podotkla primátorka Katarína Macháčková. Prínos projektu nie je iba ekonomický, ale aj ekologický. Ušetrený jeden milión kWh elektrickej energie ročne znamená aj zníženie emisií CO2, vyprodukovaných pri jej výrobe. Aj predĺžením životnosti jednotlivých výbojok podstatne poklesne množstvo nebezpečného odpadu, vznikajúceho pri ich výmene. K ekologickým, resp. zdravotným prínosom je potrebné priradiť aj citeľné zníženie tzv. svetelného smogu v meste.* Na záver zhrnul prínosy realizovaného projektu konateľ mestskej spoločnosti UNIPA Miroslav Procháska: „Zrealizovali sme najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie verejného osvetlenia za ostatných 20 rokov v hodnote takmer jeden milión eur. Po troch rokoch úsporných opatrení, súbežnej dvojročnej príprave a následnej realizácii energetickej optimalizácie verejného osvetlenia zabezpečí naša spoločnosť odteraz túto verejnú službu v štandardnom režime, bez obmedzovania doby svietenia, bez vypínania každého druhého svietidla či dokonca celých mestských častí. Osobitne dôležité je, že sme to dokázali bez dodatočných nárokov na mestský rozpočet. Každoročne budú náklady na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie nižšie asi o 50%, čiže približne o 160 tisíc eur. Práve tieto peniaze, ktorými sme doposiaľ platili za nadmernú spotrebu elektriky, budú slúžiť na splácanie vybudovanej investície.“ * Pojmom svetelný smog je označované svetlo s nežiaducimi účinkami (predovšetkým presvetlenie oblohy, svietenie do bytov). Svetelné znečistenie je nový prvok zasahujúci do života ľudí. Tisíce rokov bola v noci tma. Spánok je veľmi ovplyvňovaný hormónom melatonínom, ktorý sa vylučuje iba v tme. Už osvetlenie 1 lux spôsobuje viditeľné zníženie jeho hladiny. Aj to spôsobuje problémy so spánkom v modernej dobe. Navyše melatonín je antioxidant, teda zníženie jeho hladiny znamená nárast množstva kyslíkových radikálov. Kyslí-kové radikály o. i. narušujú bunky, jadrá buniek a tým prispievajú ku vzniku rakoviny, arteriosklerózy, a ďal-ších chorôb. Aj preto sa svetelné znečistenie dáva do súvislosti s čoraz väčším výskytom civilizačných chorôb.
Zverejnené: 07.10.2013
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.