Verejné osvetlenie

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. spravuje na území mesta Prievidza viac ako 3 450 svetelných bodov. Zabezpečuje: prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a ...
Viac o verejnom osvetlení ...

Zimný štadión a mobilná ľadová plocha

Činnosť zimného štadióna je zameraná na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu, zvlášť mládežníckeho športu v meste. ...
Viac o zimnom štadióne a ľadovej ploche ...

Futbalový štadión

Činnosť futbalového štadióna je zameraná na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu, zvlášť mládežníckeho športu v meste. ...
Viac o futbalovom štadióne ...

Krytá plaváreň

Vstup do areálu je pre verejnosť povolený len s platnou vstupenkou, ktorú je možné zakúpiť v pokladni. Ceny na jednotlivé kúpania sú uvedené v cenníku pri pokladni a ...
Viac o krytej plavárni ...

Záhradnícke služby

Stredisko záhradníckych služieb obhospodaruje mestské trávnaté plochy o celkovej výmere 1 808 642 m2. Trávnaté plochy tvoria najmä ...
Viac o záhradníckych službách ...

Parkoviská

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza je správcom a prevádzkovateľom 3 platených parkovísk na území mesta Prievidza ...
Viac o parkoviskách ...

DTM

Digitálna technická mapa mesta Prievidza (ďalej len „DTM“) je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí, ktorá slúži ako mapová podpora pri územných konaniach a rozhodnutiach ...
Viac o verejnom osvetlení ...

Oznamy